Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015


Οι Πιστικοχωρίτες αν και εξόριστοι στα χώματα της Ανατολής είχαν κρατήσει τις ονομασίες του τόπου τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, τους ιδιωματισμούς των βοσκών της Ελλάδας. Χόρευαν, λέει τον συρτό με τόση άνεση και χάρη ώστε αυτό και μόνο αρκεί να αποδείξει», κατά τα γραφόμενα του Buvada, «ότι οι Βυθινοί εκείνοι ποιμένες ουδέν είχον το κοινόν προς την Ρωμανίαν (=Βυζαντινή αυτοκρατορία)». Δεδομένου ότι ο συρτός χορός έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, η χάρη με την οποία χόρευαν τον συρτό αυτό οι Πιστικοχωρίτες μαρτυρά τις αρχαιοελληνικές τους ρίζες. Παρακάτω ακούστε το μικρασιάτικο τραγούδι «Ρουμπαλιά, Γαρουφαλιά» από το Μιχαλίτσι Βιθυνίας (περιοχή που βρίσκονται τα Πιστικοχώρια) που χορεύεται ως συρτός:

Πηγή: http://www.agrafiotis.gr/, Γιώργος Καρανίκας


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου