Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015


Το Κωνσταντινάτο είναι ένα μικρό χωριό των Σερρών με πλούσια ιστορία και πολιτιστική παράδοση. Οι πρόγονοι (Κωνσταντινάτοι) των σημερινών κατοίκων προέρχονταν όλοι από το ίδιο χωριό στη Μικρά Ασία (περιοχή Προύσας). Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, το 1922, ήρθαν στο νομό Σερρών και ίδρυσαν το Κωνσταντινάτο. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κωνσταντινάτου ιδρύθηκε με σκοπό την αναβίωση και διαφύλαξη των εθίμων και των παραδόσεων που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να μάθουμε τις ρίζες μας και να διατηρήσουμε τις παραδόσεις του χωριού μας για να τις μεταδώσουμε στις νέες γενιές. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από:

  • εκμάθηση και παρουσίαση παραδοσιακών χορών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 
  • αναβίωση εθίμων κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
  • συλλογή και έκθεση παραδοσιακών αντικειμένων 
  • διοργάνωση τραπεζιών με μικρασιάτικες συνταγές, κ.α.
Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες και προτάσεις των μελών του αλλά και όλων των κατοίκων.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου